MIRSTAL Firma Wielobranżowa powstała w październiku 1997 roku. Magazyn i siedziba firmy znajduje       się w Dąbrowie Górniczej, niedaleko Huty Katowice. MIRSTAL jest stabilną i aktywną firmą, której podsta- wowym przedmiotem działalności jest dystrybucja wyrobów hutniczych na rynku krajowym i zagranicznym. Posiada odkryty plac składowy wyposażony w urządzenie do załadunku. Firma specjalizuje się w sprzeda-ży m.in. blach, rur, prętów, kształtowników itd. o różnych wymiarach i gatunkach. Na życzenie klienta zape-wnia transport materiałów zakupionych w firmie MIRSTAL. Działalność obejmuje również materiały specja-listyczne i materiały importowane takie jak: specjalistyczne i nietypowe rury, blachy kwaso- i żaroodporne, trudnościeralne, których brak jest w programie polskich hut. 

     Działania firmy MIRSTAL polegają na konsekwentnym stosowaniu takich form pracy, które zapewniają maksymalne zaspokojenie potrzeb i wymagań aktualnych i potencjalnych klientów, w zakresie handlu wyro-   bami hutniczymi. Firma jest świadoma faktu, że każda partia towaru wysłana do klienta stanowi rekomenda-     cję mającą kluczowe znaczenie dla obecnego i przyszłego statusu finansowego firmy i jej załogi. Zamiarem   firmy MIRSTAL jest poszerzanie rynków zbytu oraz zwiększenie liczby klientów, co umożliwi znaczący wzrost obro-tów w kolejnych latach. Cała załoga zmierza do tego, aby skuteczne i konsekwentne działania na rzecz jakości spowodowały, że znak firmowy MIRSTAL oznaczać będzie dla każdego klienta stabilny,  wysoki po-   ziom obsługi, a także pełną satysfakcję z pracy w tej firmie dla jej załogi.

 

Script logo